default iconOverlijden naaste

Officiële Stappen na Overlijden

- Vaststellen van Overlijden: Een arts moet het overlijden vaststellen en een verklaring van overlijden invullen. Dit document is nodig voor de begrafenis of crematie.
- Aangifte bij de Gemeente: Meld het overlijden bij de gemeente om een akte van overlijden te verkrijgen. Dit document is essentieel voor het regelen van allerlei zaken.

Uitvaart Arrangementen

- Timing van de Uitvaart: De uitvaart moet binnen zes werkdagen na het overlijden plaatsvinden.
- Belangrijke Documenten: Controleer of er een testament, codicil of wilsbeschikking is opgesteld met wensen voor de uitvaart.
- Uitvaartverzekering: Neem contact op met de verzekeraar om te achterhalen welke kosten worden gedekt. Indien er geen verzekering is, bekijk dan de beschikbare financiële middelen.

Informeren van Instanties

- Veranderingen Melden: Na het overlijden van een partner moeten veranderingen worden doorgegeven aan instanties zoals verzekeringen, belastingdienst en uitkeringsinstanties. Raadpleeg de checklist van de Rijksoverheid voor een overzicht.

Betrokkenheid van Anderen

- Vragen om Hulp: Vraag vrienden, familie of buren om hulp bij het voorbereiden van de uitvaart of voor ondersteuning.
- Advies en Ondersteuning: Overweeg advies van een ouderenadviseur, cliëntondersteuner of vrijwilligersorganisatie.
- Rust Nemen: Het proces na een overlijden vergt veel energie. Neem voldoende rust om met het verdriet om te gaan.

Contact met Sociaal plein Oldenzaal

Heb je een vraag en kun je het antwoord niet vinden op deze website? Neem dan contact met ons op.

Adres Ganzenmarkt 1, 7571 CD Oldenzaal
Telefoon 0541 588 100
E-mail sociaalplein@oldenzaal.nl


Vragen kun je ook per post sturen naar: Ganzenmarkt 1, 7571 CD Oldenzaal, onder vermelding van: Sociaal plein

Openingstijden Sociaal plein Oldenzaal

Maandag 09.00 - 12.00 uur
Dinsdag 09.00 - 12.00 uur
Woensdag 09.00 - 12.00 uur
Donderdag 09.00 - 12.00 uur
Vrijdag 09.00 - 12.00 uur

Heb je een tip of vraag?

Heb je opmerkingen over de website? Of mis je bepaalde informatie? Laat het ons weten, tips zijn van harte welkom.

Naar het contactformulier >

© 2024 Sociaal Plein Oldenzaal