Dementie

Iedereen heeft wel eens een vergeetachtig moment. Dat is normaal en hoeft geen reden tot bezorgdheid te zijn. Maar als je merkt dat de vergeetachtigheid toeneemt, is het verstandig om dit bijvoorbeeld met je huisarts te bespreken. Hij kan je doorverwijzen voor onderzoek. Daarnaast zijn er diverse organisaties die meer informatie bieden over vergeetachtigheid en dementie.

Helaas wordt dementie steeds vaker geconstateerd. We komen er allemaal mee in aanraking, binnen onze familie- of vriendenkring, maar ook in het openbaar, in winkels of op het werk. Mensen met dementie willen zo lang mogelijk deelnemen aan het leven. Daarom is het belangrijk om te weten hoe je iemand met dementie kunt ondersteunen:

- Geruststellen: Praat rustig, stel jezelf voor en leg uit wat je gaat doen. Vermijd corrigeren.

- Maak oogcontact: Controleer of je begrepen wordt. Gebruik korte zinnen en stel eenvoudige vragen.

 - Denk samen: Vraag toestemming aan de persoon met dementie voordat je helpt. Beschrijf wat je van plan bent te doen.

Voor meer tips en informatie kun je terecht op www.dementie.nlexterne-link-icoon.

Hulp en zorg voor mensen met dementie

Je kunt verschillende soorten professionele hulp krijgen als je te maken hebt met dementie. In het begin kan hulp thuis of dagopvang een oplossing zijn. Uiteindelijk kan een opname in een verpleeghuis nodig zijn.

Casemanager Dementie

Een casemanager dementie ondersteunt mensen met dementie en mantelzorgers bij al hun vragen over dementie. Ook geeft hij of zij informatie over beschikbare zorgopties en helpt bij het regelen van zorg. De casemanager is jouw aanspreekpunt, zelfs als er meerdere zorgverleners betrokken zijn. Je kunt bij je huisarts of zorginstelling informeren naar de mogelijkheid van een casemanager dementie.

Ben je mantelzorger van iemand met dementie? Bekijk voor meer informatie de pagina over dementie en mantelzorg.

Ergotherapie

Een ergotherapeut kan dagelijkse activiteiten voor degene voor wie je zorgt, vergemakkelijken. De persoon krijgt oefeningen en advies om zelf dagelijkse taken te kunnen uitvoeren. De ergotherapeut denkt ook mee over hulpmiddelen en woningaanpassingen. Deze hulp kan ervoor zorgen dat jouw naaste langer zelfstandig kan blijven.

Voor een behandeling bij een ergotherapeut heb je geen doorverwijzing nodig. 

Hulpmiddelen

Er zijn verschillende hulpmiddelen beschikbaar die de zorg voor jouw naaste kunnen vergemakkelijken, zoals:

- Woningaanpassingen

- Slimme technologie in huis

- Gehandicaptenparkeerkaart of -plaats

- Loophulpmiddelen

De Hulmiddelenwijzerexterne-link-icoon biedt een overzicht van handige hulpmiddelen voor mensen met dementie.

Dagopvang of Dagbehandeling

Jouw naaste kan overdag naar een opvanginstelling voor een zinvolle invulling van de dag. Denk aan een zorgcentrum of zorgboerderij waar afgestemde activiteiten plaatsvinden voor mensen met dementie. Ontdek de mogelijkheden voor:

- Inloopvoorzieningen of inloophuizen (gericht op ontmoeting en gezelligheid)

- Dagopvang, dagbesteding of dagverzorging (begeleiding zonder medische hulp)

- Dagbehandeling (met medische hulp en behandeling)

Logeeropvang voor mensen met dementie

Jouw naaste kan tijdelijk logeren in een zorginstelling die logeeropvang voor mensen met dementie aanbiedt. Zo kun je zelf even tot rust komen.

Neem contact op met Sociaal plein voor vragen over logeeropvang in Oldenzaal.

Korte Opname

Heb je behoefte aan langere opvang omdat er medische zorg nodig is die thuis niet geboden kan worden? Wellicht kan jouw naaste tijdelijk worden opgenomen in een zorgcentrum. Dit wordt eerstelijns verblijf genoemd. Bespreek dit met je huisarts of specialist.

Thuiszorg

Thuiszorg kan een deel van de zorgtaken van jou overnemen, zoals verzorging en verpleging.

Verzorging en verpleging worden vergoed door de zorgverzekering. De wijkverpleegkundige bepaalt welke zorg nodig is en helpt bij de aanvraag.

Hulp bij Huishouden

Via Sociaal plein Oldenzaal kun je terecht voor informatie over de mogelijkheden voor hulp bij het huishouden door een thuiszorgorganisatie bij dementie.

Beschermd Wonen voor mensen met dementie

Voor mensen met dementie zijn er beschermde woonvormen waar toezicht en begeleiding aanwezig zijn.

Bij vergevorderde dementie kan opname in een verpleeghuis nodig zijn.

Om de overgang tussen thuis en een verpleeghuis te vergemakkelijken, bieden sommige instellingen kleinschalige zorg aan in een huiselijke sfeer, waar een kleine groep bewoners zorg krijgt van vaste medewerkers.

Levenstestament

Voordat iemand met dementie niet meer in staat is belangrijke beslissingen te nemen, kan een levenstestament worden opgesteld. Hierin staat vastgelegd wie de belangen behartigt als diegene dat zelf niet meer kan. Meer informatie hierover vind je op de website van de ANBOexterne-link-icoon.

Onvrijwillige Zorg bij dementie

Mensen met dementie kunnen zich soms verzetten tegen behandeling of kunnen niet goed inschatten welke zorg ze nodig hebben. Soms is het dan nodig dat ze zorg krijgen, zelfs als ze dat niet willen. Dwangzorg en -opname komen alleen voor als het echt niet anders kan. Lees meer hierover op Dwangindezorg.nlexterne-link-icoon en ontdek de rechten van personen die onvrijwillige zorg ontvangen.

Contact met Sociaal plein Oldenzaal

Heb je een vraag en kun je het antwoord niet vinden op deze website? Neem dan contact met ons op.

AdresGanzenmarkt 1, 7571 CD Oldenzaal
Telefoon0541 588 100
E-mailsociaalplein@oldenzaal.nl


Vragen kun je ook per post sturen naar: Ganzenmarkt 1, 7571 CD Oldenzaal, onder vermelding van: Sociaal plein

Openingstijden Sociaal plein Oldenzaal

Maandag09.00 - 12.00 uur
Dinsdag09.00 - 12.00 uur
Woensdag09.00 - 12.00 uur
Donderdag09.00 - 12.00 uur
Vrijdag09.00 - 12.00 uur

Heb je een tip of vraag?

Heb je opmerkingen over de website? Of mis je bepaalde informatie? Laat het ons weten, tips zijn van harte welkom.

Naar het contactformulier >

© 2024 Sociaal Plein Oldenzaal